click pentru Inspecţia Muncii

MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
INSPECŢIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ MUREŞ

Clădire sediu centralHarta judetul Mures

Descărcare soft-uri

Ghiduri de utilizare şi formulare

Explicaţii utile referitor folosirea registrului electronic

Ghid privind desfăşurarea activităşii în regim de muncă la Domiciliu / Telemuncă

VERSIUNEA 6.0.7 A APLICAŢIEI REVISAL CONFORM HOTĂRÂRII DE GUVERN NR. 905/2017 CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE:

Revisal 6.0.7 (pentru Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10)

Ghid de instalare si utilizare Revisal 6.0.7

Intrebari frecvente Revisal

Specificatii aferente versiunii 6.0.7 ale aplicatiei Revisal (26.04.2019)

Reguli de completare versiune revizuita (26.04.2019)

Începând cu data de 25 noiembrie 2016, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor o versiune actualizată a aplicatiei Revisal pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic conform prevederilor HG nr. 500/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Important! Versiunea 6.0.6 a aplicatiei Revisal poate fi instalată numai dacă există deja pe statia de lucru versiunea 6.0.4 sau 6.0.5 sau nu există nicio altă versiune de Revisal instalată anterior. Utilizatorii care au instalată versiunea 5.0.8 a aplicatiei, în mod obligatoriu, îşi vor instala mai întâi versiunea 6.0.5, după care vor putea instala versiunea 6.0.6

Revisal 6.0.6 (pentru Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10);
-Ghid de instalare şi utilizare (format .pdf - Portable Document Format) 
Răspunsuri la întrebări frecvente privind registrul - revizuit in data de 25.11.2016

------------------------------------

- Revisal 5.0.8 (pt. XP / Vista / 7)

- Ghid de instalare şi utilizare (format .pdf - Portable Document Format)

Precizări modificări aduse prin HG1105

Versiunea actualizată a aplicaţiei Revisal permite:
- introducerea şi actualizarea sporurilor salariale inclusiv în valoare procentuală, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă;
- preluarea datelor aferente registrului din versiunea anterioară a aplicaţiei Revisal 5.0.6;
- actualizarea nomenclatorului COR conform clasificării compatibile ISCO 08, reglementată prin Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1832 din 6 iulie 2011 / Institutului Naţional de Statistică nr. 856 din 11 iulie 2011;
- generarea registrului ce urmează a fi transmis către inspectoratul teritorial de muncă;
- validarea registrului generat din aplicaţii proprii de gestiune a salariaţilor, altele decât Revisal, conform specificaţiilor tehnice de mai jos. Specificaţiile tehnice ale registrului conform Hotărârii de Guvern nr. 1.105/2011 prin care sunt modificate prevederile Hotărârii de Guvern nr. 500/2011. Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor specificaţiile tehnice actualizate de completare a registrului general de evidenţă a salariaţilor. Specificaţiile tehnice se adresează angajatorilor care utilizează aplicaţii proprii de gestiune a salariaţilor, altele decât Revisal, şi detaliază structura registrului ce urmează a fi transmis, precum şi regulile de completare aferente fiecărui element:
-specificaţii tehnice versiune revizuită 06.12.2011(format .pdf )
- reguli de completare versiune revizuită 06.12.2011(arhivat în format .zip - 4 fişiere .xsd - XML Schema Definition)

Versiunea nouă a aplicaţiei Revisal conform Hotărârii de Guvern nr. 500/2011
În urma consultărilor publice, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor versiunea nouă a aplicaţiei informatice Revisal pentru înfiinţarea şi completarea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic, actualizată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 500/2011:
-Ghid de preluare date din varianta veche de Revisal în cel nou
- Revisal 5.0.6 (pentru Windows XP / Vista / 7)
- Ghid de instalare şi utilizare (format .pdf - Portable Document Format)
-Îndrumări tehnice utilizare aplicaţie Revisal 5.06
Versiunea nouă a aplicaţiei Revisal permite:
- introducerea, modificarea şi corectarea datelor din registru în conformitate cu prevederile H.G. 500/2011;
- validarea registrului generat din aplicaţii proprii de gestiune a salariaţilor, altele decât Revisal, conform specificaţiilor tehnice;
- generarea registrului în format electronic ce urmează a fi transmis către inspectoratul teritorial de muncă conform H.G. 500/2011.

H.G. nr. 905 din 2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor

HOTARARE nr. 877 din 23 noiembrie 2016 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor si pentru aplicarea unitara a unor dispozitii legale.

-----------------------------------------

ORDIN nr. 1.918 din 25 iulie 2011 pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic

Depunerea registrului de evidenta a salariatilor, in format electronic, la sediul ITM, trebuie însoţită de o împuternicire conform

Adresa inaintare registru Modelului de adresă de înaintare

Adresa inaintare registru Formular editabil on-line obtinere parola

tiparire obţinere listă despre contractul înregistrat la solicitarea angajaţilor, băncilor,etc.

Scurtă descriere: Aplicaţia registrul electronic de evidenţă al salariaţilor a fost făcut de către firma Teamnet Internaţional Bucureşti, atît partea angajatorului (Revisal) cît şi preluarea şi gestionarea datelor transmise conform: HG. 161/2006 şi HG. 37/2010 De la 1 august 2011 va intra in vigoare HG. 500/2011 În data de 10 noiembrie 2011 s-a publicat Hotărârea de Guvern nr. 1.105/2011 prin care se modifică prevederile Hotărârii de Guvern nr. 500/2011. Drept urmare, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor versiunea actualizată a aplicaţiei informatice Revisal pentru înfiinţarea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor: Revisal versiune 5.08.33

 

Înainte de-a începe:

Întrebări frecvente Revisal sau accesaţi site-ul Inspecţiei Muncii: https://www.inspectiamuncii.ro/reges
 

Vă rugăm să faceţi salvări periodice din aplicaţiaRevisal!!!

Reintroducere Date În atenţia angajatorilor care şi-au pierdut datele din registrul electronic!

Acces registru electronic on-line :

http://reges.inspectiamuncii.ro/