click pentru Inspecţia Muncii


INSPECŢIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ MUREŞ

Clădire sediu centralHarta judetul Mures
Despre noi

Resurse umane

Scurta descriere:

Pentru desfăşurarea conform prevederilor legale a raporturilor de muncă, precum şi apărarea intereselor salariaţilor, Inspecţia Muncii se impune ca un organ administrativ de control indiscutabil necesar. Inspecţia Muncii are în subordine inspectoratele teritoriale de muncă în fiecare judeţ. Inspectoratul teritorial de Muncă este organul de specialitate aflat în subordinea Inspecţiei Muncii prin care se exercită atribuţii de autoritate în stat în domeniul muncii, relaţiilor de muncă , securităţii şi sănătăţii în muncă. . Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureş (I.T.M. Mureş) este o instituţie publică, aflată în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Inspecţiei Muncii, prin care se exercită atribuţii de autoritate de stat în domeniul muncii, al relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, la nivelul judeţului Mureş. Inspectoratul exercită controlul aplicării unitare a prevederilor legale în domeniile sale de competenţă, la toate persoanele juridice şi fizice din sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori. Inspectoratul, prin personalul propriu, poate presta, la cererea celor interesaţi, servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate pe domeniile de competenţă, în condiţiile legii. Legislaţia aferentă: Legea 108/1999 pentru înfiinţarea Inspecţiei Muncii şi Legea 319/2006 pe securitate şi sănătate în muncă.

Comisia paritară

 

Integritate instituţională

 

_____ Conduita şi etica profesională _____

Codul de conduită al funcţionarilor publici şi personalului contractual

Raport privind respectarea normelor de conduita in cadrul ITM Mures pentru anul 2023 

Raport privind respectarea normelor de conduita in cadrul ITM Mures pentru anul 2022

Raport privind respectarea normelor de conduita in cadrul ITM Mures pentru anul 2021

_____ Planul de integritate ITM Mureş _____

Plan integritate ITM Mureş 2024

_____ Raport Evaluare a implementării Planului de integritate _____

Raport de evaluare a implementării Planului de integritate SNA 2021-2025 la nivelul ITM Mureş în anul 2023

_____ Declaraţii _____

Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala

Declaratia privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismele de monitorizare a SNA

_____ Incidente de integritate _____ 

Raportul de evaluare a incidentelor de integritate - anul 2023 (Anexa nr.6 la H.G. nr. 599/2018

Raportul de evaluare a incidentelor de integritate - anul 2022 (Anexa nr. 6 la H.G. nr. 599/2018)

Raportul de evaluare a incidentelor de integritate - anul 2021 (Anexa nr. 6 la H.G. nr. 599/2018)

Raportul de evaluare a incidentelor de integritate - anul 2020 (Anexa nr. 6 la H.G. nr. 599/2018)

 

Organigrama

Declaraţii de avere şi de interese

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24

Model Adeverinta de vechime

Anunt concurs recrutare 20 iunie 2023

Bibliografie si tematica consilier superior CRU 20 iunie 2023

Atributii consilier superior CRU 20 iunie 2023

Anunt concurs recrutare 4 iulie 2023

Bibliografie si tematica inspector de munca superior CCSSM 4 iulie 2023

Atributii inspector de munca superior CCSSM 4 iulie 2023

Anunt concurs recrutare 19 iunie 2023

Bibliografie si tematica consilier principal CCRP 19 iunie 2023

Atributii consilier principal CCRP 19 iunie 2023

Anunt concurs recrutare 12 iunie 2023

Bibliografie si tematica inspector de munca principal CCCMMRM 12 iunie 2023

Atributii inspector de munca principal CCCMMRM 12 iunie 2023

Anunt concurs recrutare 8 iunie 2023

Bibliografie si tematica inspector de munca asistent CCMN 8 iunie 2023

Atributii inspector de munca asistent CCMN 8 iunie 2023

Anunt concurs recrutare 7 iunie 2023

Bibliografie si tematica inspector de munca asistent CCSSM 7 iunie 2023

Atributii inspector de munca asistent CCSSM 7 iunie 2023

Anunt concurs recrutare 3 octombrie 2022

Rezultate selecţie dosare concurs recrutare 3 oct 2022

Rezultate proba scrisă concurs recrutare 3 oct 2022

Rezultate interviu concurs recrutare 3 oct 2022

Rezultate finale concurs recrutare 3 oct 2022

Atribuţii inspector de muncă principal SCRM 3 oct 2022

Bibiliografie şi tematică inspector de muncă principal SCRM 3 oct 2022 proba scrisă

Anunt concurs recrutare 1 August 2022

Atribuţii inspector de muncă asistent CCMN 1 aug 2022

Rezultate selectie dosar concurs recrutare 1 aug 2022

Rezultate proba scrisa concurs recrutare 1 aug 2022

Rezultate finale concurs recrutare 1 aug 2022

Atribuţii inspector de muncă SCRM 1 aug 2022

Atributii inspector de muncă principal CCCMMRM 1 aug 2022

Bibiliografie şi tematică inspector de muncă asistent CCMN 1 aug 2022 proba scrisă

Bibiliografie şi tematică inspector de muncă asistent SCRM 1 aug 2022 proba scrisă

Bibiliogra fie şi tematică inspector de muncă principal CCCMMRM 1 aug 2022 proba scrisă

 

Anunţ concurs recrutare 21 iulie 2022

Atribuţii inspector de muncă asistent CCSSM 21 iulie 2022 proba scrisă

Atribuţii inspector de muncă asistent SCRM 21 iulie 2022 proba scrisă

Bibliografie şi tematică Inspector de muncă asistent CCSSM 21 iulie 2022 proba scrisă

Bibliografie şi tematică Inspector de muncă asistent SCRM 21 iulie 2022 proba scrisă

 

ANUNT concurs recrutare 25 iulie 2022 proba scrisa

Bibliografie si tematica Inspector de munca clasa I grad profesional asistent Serviciul Control Relatii de Munca

Atributii Inspector de munca clasa I grad profesional asistent Serviciul Control Relatii de Munca

Bibliografie si tematica Consilier clasa I grad profesional principal Compartimentul Economic, Achizitii Publice si Administrativ

Atributii Consilier clasa I grad profesional principal Compartimentul Economic, Achizitii Publice si Administrativ

Bibliografie si tematica Auditor clasa I grad profesional principal Compartimentul Audit Intern

Atributii Auditor clasa I grad profesional principal Compartimentul Audit Intern