click pentru Inspecţia Muncii


INSPECŢIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ MUREŞ

Clădire sediu centralHarta judetul Mures
Despre noi

Resurse umane

Scurta descriere:

Pentru desfăşurarea conform prevederilor legale a raporturilor de muncă, precum şi apărarea intereselor salariaţilor, Inspecţia Muncii se impune ca un organ administrativ de control indiscutabil necesar. Inspecţia Muncii are în subordine inspectoratele teritoriale de muncă în fiecare judeţ. Inspectoratul teritorial de Muncă este organul de specialitate aflat în subordinea Inspecţiei Muncii prin care se exercită atribuţii de autoritate în stat în domeniul muncii, relaţiilor de muncă , securităţii şi sănătăţii în muncă. . Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureş (I.T.M. Mureş) este o instituţie publică, aflată în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Inspecţiei Muncii, prin care se exercită atribuţii de autoritate de stat în domeniul muncii, al relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, la nivelul judeţului Mureş. Inspectoratul exercită controlul aplicării unitare a prevederilor legale în domeniile sale de competenţă, la toate persoanele juridice şi fizice din sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori. Inspectoratul, prin personalul propriu, poate presta, la cererea celor interesaţi, servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate pe domeniile de competenţă, în condiţiile legii. Legislaţia aferentă: Legea 108/1999 pentru înfiinţarea Inspecţiei Muncii şi Legea 319/2006 pe securitate şi sănătate în muncă.

 

Codul de conduită al funcţionarilor publici şi personalului contractual

Raport privind respectarea normelor de conduita in cadrul ITM Mures pentru anul 2021

Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala

Declaratia privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismele de monitorizare a SNA

Raportul de evaluare a incidentelor de integritate - anul 2020 (Anexa nr. 6 la H.G. nr. 599/2018)

Raportul de evaluare a incidentelor de integritate - anul 2021 (Anexa nr. 6 la H.G. nr. 599/2018)

 

Organigrama

Declaraţii de avere şi de interese

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24

Model Adeverinta de vechime

 

ANUNT concurs recrutare - 30 mai 2022 proba scrisa

Rezultate selectie dosare 30 mai 2022 - proba scrisa

Bibliografie si tematica Inspector de munca asistent Serviciul Control Relatii de Munca

Atributiile functiei publice de executie de inspector de munca asistent la Serviciul Control Relatii de Munca

Bibliografie si tematica Inspector de munca asistent Compartimentul Control Securitate si Sanatate in Munca

Atributiile functiei publice de executie de inspector de munca asistent la Compartimentul Control Securitate si Sanatate in Munca

Bibliografie si tematica Inspector de munca principal Compartimentul Contracte Colective de Munca si Monitorizare Relatii de Munca

Atributiile functiei publice de executie de inspector de munca principal la Compartimentul Contracte Colective de Munca si Monitorizare Relatii de Munca

 

 

ANUNT examen promovare in grad profesional imediat superior celui detinut 20 mai 2022 - proba scrisa

Rezultatul selectiei dosarelor - 20 mai 2022 proba scrisa

Rezultate proba scrisa 20 mai 2022

Rezultate interviu 20 mai 2022

Rezultate finale 20 mai 2022

Bibliografie si tematica promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut

Atributii promovare grad profesional Consilier clasa I grad profesional superior CEAPA