click pentru Inspecţia Muncii

MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
INSPECŢIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ MUREŞ

Clădire sediu centralHarta judetul Mures

Plăţi efectuate de către

I.T.M. Mureş

INFORMAŢII PUBLICE

Modalitatea de solicitare/contestare

.

.

Situaţie venituri nete:

Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil:

Achizitii publice

Transparenta veniturilor salariale:

Lista cu documentele puse la dispoziţia cetăţeanului în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

  • Lista cuprinzând informaţii de interes public
  • Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi / sau gestionate, potrivit legii
  • Buletin Informativ
  • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Muncii

Rapoarte privind implementarea Legii nr. 544/2001

  • Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 în anul 2013

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2014

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2018

Raport de implenetare a Legii nr. 544/2001 in anul 2019

Raport de implementare a Legii nr. 544/2001 - anul 2020

Raport de activitate ITM Mures 2010

Raport de activitate ITM Mures 2011

Raport de activitate ITM Mures 2012

Raport de activitate ITM Mures 2013

Raport de activitate ITM Mures 2014

Raport de activitate ITMM Mures 2015

Raport activitate ITM Mures 2016

Raport de activitate ITM Mures 2017

Raport de activitate ITM Mures 2018

Raport de activitate ITM Mures 2019

Raport de activitate ITM Mures 2020

Raport activitate ITM Mures 2021

Activitatea Comisiei de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea functiei publice

2015 - Raport bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publice

2016 - Raport bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publice

2017 - Raport bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publice

2018 - Raport bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publice

2019 - Raport bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publice

2020 - Raport bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei publice

2021 - Raport bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publice

2022 - Raport bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publice

2023 - Raport bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publice

 

Transparenta decizionala (potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala):

Raport transparenta decizionala 2022

Raport transparenta decizionala 2020

Aplicare anexa nr. 2, Obiectiv specific 5.3, acţiune principală nr. 7 din H.G. 583/2016, privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020 : 1) Trim I , II 2017

 

 

.

.

Informaţii de interes public conform Legii nr. 544/2001
Informaţiile de interes public cu privire la activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Mureş se oferă, la cerere, de către funcţionarul responsabil cu difuzarea informaţiilor publice în limitele Legii nr. 544/2001.
Informaţiile de interes public pot fi solicitate, în scris sau verbal, după procedura descrisă în Legea nr. 544/2001 şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului Teritorial de Munca Mureş R.O.F.

Solicitarea de Informaţii

Pentru a solicita, în scris, informaţii de interes public, cu privire la activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureş, puteţi trimite o cerere pe adresa: Tîrgu-Mureş, str. Iuliu Maniu nr. 2, cod poştal 540027.

Cererea de solicitare (în conformitate cu Normele metodologice din 7 februarie 2002 pentru aplicarea Legii nr. 544/2001) trebuie sa fie adresată explicit Inspectoratului Teritorial de Munca Mureş şi trebuie să cuprindă următoarele:
- informaţia solicitată, astfel încât să permită identificarea informaţiei de interes public;
- numele, prenumele şi semnătura solicitantului;
- adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice.