click pentru Inspecţia Muncii

MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
INSPECŢIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ MUREŞ

Clădire sediu centralHarta judetul Mures

Plăţi efectuate de către

I.T.M. Mureş

INFORMAŢII PUBLICE

Modalitatea de solicitare/contestare

 

Anul 2012

Anul 2013

Anul 2014

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2017

Septembrie 2020

 

Situaţie venituri nete:

Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil:

Anul 2012

Anul 2013

Anul 2014

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

 

Programul anual al achizitiilor publice 2020

Programul anual al achizitiilor publice 2020 actualizat

Transparenta veniturilor salariale:

30.09.2017

31.03.2018

30.09.2018

31.03.2019

30.09.2019

31.03.2020

30.09.2020

31.03.2021

Lista cu documentele puse la dispoziţia cetăţeanului în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

  • Lista cuprinzând informaţii de interes public
  • Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi / sau gestionate, potrivit legii
  • Buletin Informativ

Raport de activitate ITM Mures 2010

Raport de activitate ITM Mures 2011

Raport de activitate ITM Mures 2012

Raport de activitate ITM Mures 2013

Raport de activitate ITM Mures 2014

Raport de activitate ITMM Mures 2015

Raport activitate ITM Mures 2016

Raport de activitate ITM Mures 2017

Raport de activitate ITM Mures 2018

Raport de activitate ITM Mures 2019

Raport de activitate ITM Mures 2020

 

Aplicare anexa nr. 2, Obiectiv specific 5.3, acţiune principală nr. 7 din H.G. 583/2016, privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020 : 1) Trim I , II 2017

 

 

 

 

Informaţii de interes public conform Legii nr. 544/2001
Informaţiile de interes public cu privire la activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Mureş se oferă, la cerere, de către funcţionarul responsabil cu difuzarea informaţiilor publice în limitele Legii nr. 544/2001.
Informaţiile de interes public pot fi solicitate, în scris sau verbal, după procedura descrisă în Legea nr. 544/2001 şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului Teritorial de Munca Mureş R.O.F.

Solicitarea de Informaţii

Pentru a solicita, în scris, informaţii de interes public, cu privire la activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureş, puteţi trimite o cerere pe adresa: Tîrgu-Mureş, str. Iuliu Maniu nr. 2, cod poştal 540027.

Cererea de solicitare (în conformitate cu Normele metodologice din 7 februarie 2002 pentru aplicarea Legii nr. 544/2001) trebuie sa fie adresată explicit Inspectoratului Teritorial de Munca Mureş şi trebuie să cuprindă următoarele:
- informaţia solicitată, astfel încât să permită identificarea informaţiei de interes public;
- numele, prenumele şi semnătura solicitantului;
- adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice.