click pentru Inspecţia Muncii


INSPECŢIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ MUREŞ

Clădire sediu centralHarta judetul Mures
Despre noi

Resurse umane

Scurta descriere:

Pentru desfăşurarea conform prevederilor legale a raporturilor de muncă, precum şi apărarea intereselor salariaţilor, Inspecţia Muncii se impune ca un organ administrativ de control indiscutabil necesar. Inspecţia Muncii are în subordine inspectoratele teritoriale de muncă în fiecare judeţ. Inspectoratul teritorial de Muncă este organul de specialitate aflat în subordinea Inspecţiei Muncii prin care se exercită atribuţii de autoritate în stat în domeniul muncii, relaţiilor de muncă , securităţii şi sănătăţii în muncă. . Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureş (I.T.M. Mureş) este o instituţie publică, aflată în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Inspecţiei Muncii, prin care se exercită atribuţii de autoritate de stat în domeniul muncii, al relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, la nivelul judeţului Mureş. Inspectoratul exercită controlul aplicării unitare a prevederilor legale în domeniile sale de competenţă, la toate persoanele juridice şi fizice din sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori. Inspectoratul, prin personalul propriu, poate presta, la cererea celor interesaţi, servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate pe domeniile de competenţă, în condiţiile legii. Legislaţia aferentă: Legea 108/1999 pentru înfiinţarea Inspecţiei Muncii şi Legea 319/2006 pe securitate şi sănătate în muncă.

 

Organigrama

Codul de conduită al funcţionarilor publici şi personalului contractual

Declaraţii de avere şi de interese

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 

ANUNŢ CONCURS inspector de muncă asistent CCSSM şi inspector de muncă asistent SCRM - 29 iulie 2021 proba scrisă

Bibliografie şi tematică inspector de muncă asistent CCSSM

Atribuţiile postului de inspector de muncă asistent CCSSM

Bibliografie şi tematică inspector de muncă asistent SCRM

Atribuţiile postului de inspector de muncă asistent SCRM

Rezultate selectie dosare concurs 29 iulie 2021