Puteți transmite petiția dumneavoastră către Inspectoratul Teritorial de Muncă prin:

Email: itmmures@itmmures.ro tel: (0265) 262698

Posta: Str. Iuliu Maniu nr. 2,et. III, Tg-Mureş, 540027

A T E N Ţ I E !

Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare si se clasează, conform Ordonanței nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

Prin PETIŢIE se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea, formulata în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean (în nume propriu) sau o organizație legal constituita (în numele colectivului pe care îl reprezintă) o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naționale, societăţilor comerciale de interes județean sau local, precum si regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.